Ford Autoverzekering
shadow__header

Bij Ford gaan we net een stapje verder, ook met onze Ford Autoverzekering

 • 1 jaar gratis BA bij het afsluiten van een Omnium
 • Omnium zonder vrijstelling bij herstelling door een Ford erkende hersteller
 • Gratis maandelijks betalen

Burgerlijke Aansprakelijkheid

'Het verplichte deel van de autoverzekering'


Wat?

De BA verzekert materiële en lichamelijke schade veroorzaakt aan derden, alsook de lichamelijke schade aan de passagiers van het verzekerde voertuig.


Wie?

De aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer, de hoofdbestuurder en alle bestuurders aan wie de verzekeringsnemer toestemming geeft om met het voertuig te rijden en die een geldig rijbewijs hebben (voorlopig of definitief).

Als u als Bob met de wagen van een derde rijdt of wanneer een derde als Bob uw wagen bestuurt, is de schade aan het voertuig gratis verzekerd.

Ons productgamma is enkel bestemd voor personen die wettelijk in België zijn gedomicilieerd en voertuigen die in België zijn ingeschreven.


Waar?

In België en in de landen vermeld op de groene kaart.


Hoeveel?

Er is geen vrijstelling. De dekking voor lichamelijke schade is onbeperkt, voor materiële schade is de tussenkomst beperkt tot € 100.000.000,00.


Prijs?

De prijs van de BA is afhankelijk van de kenmerken van het voertuig, de persoonsgegevens van de verzekeringsnemer en de hoofdbestuurder (leeftijd, woonplaats, beroep) en van de Bonus-Malus.


Uitgesloten?

 • De schade veroorzaakt aan het verzekerde voertuig
 • De schade veroorzaakt aan voorwerpen die zich in het verzekerde voertuig bevinden, zelfs wanneer ze toebehoren aan een derde
 • De schade van de persoon die aansprakelijk is voor het ongeval (verlies aan inkomsten, gezondheidszorg, schade aan goederen,..)
1 jaar gratis BA

Ford Autoverzekering biedt u 1 jaar gratis een BA-verzekering bij een volledig omnium. Dit aanbod is bedoeld voor particulieren met een Ford personenvoertuig (Transit, Transit Custom, Transit Connect, Ranger, Fiesta Van en inschrijvingen lichte vracht zijn uitgesloten) van maximum 12 maanden en die een volledige omnium bij Ford Autoverzekering afsluiten, op voorwaarde dat ze :

 • Maximum BM graad 11 (conform Ethias graad) hebben
 • 3 jaar rijervaring hebben
 • In de afgelopen 3 jaar geen ongeval in fout in BA gehad hebben of indien dat wel het geval is een Bonus Malus kleiner of gelijk aan 4 (conform Ethias graad) hebben.

De algemene acceptatievoorwaarden van Ford autoverzekering blijven eveneens van toepassing. De korting heeft betrekking op de eerste aangerekende jaarpremie.

Mobility, een GRATIS dienst die 24/24u

uw mobiliteit garandeert na een ongeval in België, het Groothertogdom Luxemburg en tot 50 km voorbij de grenzen met onze andere buurlanden.

 • Wij zorgen voor het depanneren of takelen van uw voertuig, of u in fout bent of niet;
 • Wij zorgen ervoor dat de bestuurder en inzittenden terug naar huis worden gebracht;
 • Bij een ongeval in recht of indien u een volledige omnium heeft en als u voor één van de Ford erkende herstellers kiest, heeft u recht op een gratis vervangwagen tijdens de herstelling of voor een periode van 6 dagen bij totaal verlies.

Optionele waarborgen

Omnium, een optie met verschillende formulesHeeft uw Ford al wat kilometers op de teller ?

Is uw Ford tussen 3 en 5 jaar oud ? Met deze formule is ‘totaal verlies’ inbegrepen.

Heeft u een gloednieuwe of recente Ford? En wilt u zoveel mogelijk risico’s uitsluiten ?

Zoekt u een ‘alles inbegrepen’ formule voor uw nieuwe Ford ?

Mini Omnium
Mini Omnium Plus
Omnium
Omnium Plus

Glasbreuk, diefstal, brand, natuurkrachten en aanraking met dieren Info

V

V

V

V

Totaal verlies van de wagen, ook in fout Info

X

V

V

V

Schade aan de wagen, ook in fout Info

X

X

V

V

Terugbetaling in nieuwwaarde t/m de 30e maand Info

X

X

X

V

Diefstal uit de wagen tot € 1.000 Info

X

X

X

V

Vervangwagen, ook bij diefstal of totaal verlies Info

X

X

X

V

€ 0 franchise bij uw Ford erkende hersteller (als u ouder bent dan 30 jaar)

Heeft uw Ford al wat kilometers op de teller ?

Mini Omnium

Glasbreuk, diefstal, brand, natuurkrachten en aanraking met dieren Info

V

Totaal verlies van de wagen, ook in fout Info

X

Schade aan de wagen, ook in fout Info

X

Terugbetaling in nieuwwaarde t/m de 30e maand Info

X

Diefstal uit de wagen tot € 1.000 Info

X

Vervangwagen, ook bij diefstal of totaal verlies Info

X

€ 0 franchise bij uw Ford erkende hersteller

Is uw Ford tussen 3 en 5 jaar oud ? Met deze formule is ‘totaal verlies’ inbegrepen.

Mini Omnium Plus

Glasbreuk, diefstal, brand, natuurkrachten en aanraking met dieren Info

V

Totaal verlies van de wagen, ook in fout Info

V

Schade aan de wagen, ook in fout Info

X

Terugbetaling in nieuwwaarde t/m de 30e maand Info

X

Diefstal uit de wagen tot € 1.000 Info

X

Vervangwagen, ook bij diefstal of totaal verlies Info

X

€ 0 franchise bij uw Ford erkende hersteller

Heeft u een gloednieuwe of recente Ford? En wilt u zoveel mogelijk risico’s uitsluiten ?

Omnium

Glasbreuk, diefstal, brand, natuurkrachten en aanraking met dieren Info

V

Totaal verlies van de wagen, ook in fout Info

V

Schade aan de wagen, ook in fout Info

V

Terugbetaling in nieuwwaarde t/m de 30e maand Info

X

Diefstal uit de wagen tot € 1.000 Info

X

Vervangwagen, ook bij diefstal of totaal verlies Info

X

€ 0 franchise bij uw Ford erkende hersteller

Zoekt u een ‘alles inbegrepen’ formule voor uw nieuwe Ford ?

Omnium Plus

Glasbreuk, diefstal, brand, natuurkrachten en aanraking met dieren Info

V

Totaal verlies van de wagen, ook in fout Info

V

Schade aan de wagen, ook in fout Info

V

Terugbetaling in nieuwwaarde t/m de 30e maand Info

V

Diefstal uit de wagen tot € 1.000 Info

V

Vervangwagen, ook bij diefstal of totaal verlies Info

V

€ 0 franchise bij uw Ford erkende hersteller

Jonger dan 30 jaar?

De Ford Autoverzekering gaat voor jongeren nog een stapje verder. In de omnium voor jongeren is namelijk een Engelse Franchise voorzien. Dat wil zeggen dat wanneer het bedrag van de schade hoger is dan 450 euro er geen vrijstelling wordt toegepast.

Uitgesloten?

En diefstal gepleegd met een verloren sleutel of een sleutel die zich in of op het voertuig bevond, diefstal door familie of personeel, vandalisme, schade aan de banden alleen, in het kader van de waarborgen ‘Natuurkrachten en aanraking met dieren’.

Bestuurdersverzekering, een sterk aanbevolen optie

In de verplichte BA-verzekering is de lichamelijke schade van de bestuurder niet verzekerd. Daarvoor heeft u een bestuurdersverzekering nodig.Wat?

Indien de bestuurder gewond is:

 • de geneeskundige behandelingskosten, de heelkundige en de farmaceutische kosten, inclusief de revalidatie- en prothesekosten;
 • de esthetische schade;
 • de economische en morele schade voortspruitend uit de blijvende of de tijdelijke, volledige of gedeeltelijke ongeschiktheid;
 • de hulp van een derde in geval van blijvende ongeschiktheid.

Indien de bestuurder overleden is:

 • de terugbetaling van de begrafeniskosten;
 • de economische en morele schade van de rechtverkrijgenden.

Wie?

De toegelaten bestuurder van het verzekerde voertuig, die een geldig voorlopig of definitief rijbewijs heeft.

Waar?

In België en in de landen vermeld op de groene kaart.

Hoeveel?

Tot € 1.500.000, zonder vrijstelling.

Uitgesloten?

De Bestuurdersverzekering biedt geen dekking voor gevolgschade die voortvloeit uit:

 • dronkenschap of alcoholintoxicatie op het moment van het schadegeval;
 • deelname aan races of snelheidswedstrijden;
 • afwezigheid van een rijbewijs op het moment van het schadegeval;
 • de niet-conformiteit van het voertuig met de regelgeving inzake technische controle.

Rechtsbijstand, de optie die zorgt voor de verdediging van uw belangen. Er zijn 2 formules :

Rechtsbijstand zorgt voor juridische bijstand en neemt alle gesprekken, onderhandelingen en minnelijke schikkingen, noodzakelijk om de geleden schade te recupereren, voor zijn rekening.

Voorbeeld: indien u een ongeval heeft gehad en u bent in uw recht, dan doet Ethias het nodige om de vergoeding voor de door u geleden schade (door de aansprakelijke derde) te bekomen

De kosten van juridische procedures indien u zou worden vervolgd voor een overtreding of voor doodslag of verwondingen door onvoorzichtigheid zijn eveneens gewaarborgd. Ook bij onvermogendheid van derden kan er een terugbetaling zijn.

U kiest zelf een advocaat en/of expert, zodat uw belangen worden verdedigd zoals u dat wenst.

Rechtsbijstand Plus is een uitbreiding van bovenstaande rechtsbijstand. U geniet hogere tussenkomsten (zie tabel hieronder) en u bent ook verzekerd voor contractuele en/of administratieve geschillen.

Voorbeeld: uw voertuig werd niet goed hersteld en u wilt dat uw garagist dit in orde brengt. Ford zal met de garagist onderhandelen om een oplossing te bekomen.

De verzekeringen Rechtsbijstand en Rechtsbijstand Plus geven geen dekking voor geldboetes of minnelijke schikkingen met het Openbaar Ministerie.Rechtsbijstand

Rechtsbijstand Plus

Juridische procedures
€ 25.000 per schadegeval
€ 75.000 per schadegeval
Onvermogendheid van derden
€ 6.200, met € 250 vrijstelling
€ 15.000, zonder vrijstelling
Verzekerd voertuig
Het voertuig dat in het contract is opgenomen
Het voertuig dat in het contract is opgenomen + het vervangvoertuig (conform artikel 4 van de modelovereenkomst)
Waar?
België en alle landen op de groene kaart
Overal ter wereld

Voorwaarden

* Ford Autoverzekering biedt u 1 jaar gratis een BA-verzekering bij een volledig omnium. Dit aanbod is bedoeld voor particulieren met een Ford personenvoertuig (Transit, Transit Custom, Transit Connect, Ranger, Fiesta Van en inschrijvingen lichte vracht zijn uitgesloten) van maximum 12 maanden en die een volledige omnium bij Ford Autoverzekering afsluiten, op voorwaarde dat ze :

 • Maximum BM graad 11 (conform Ethias graad) hebben
 • 3 jaar rijervaring hebben
 • In de afgelopen 3 jaar geen ongeval in fout in BA gehad hebben of indien dat wel het geval is een Bonus Malus kleiner of gelijk aan 4 (conform Ethias graad) hebben.

De algemene acceptatievoorwaarden van Ford autoverzekering blijven eveneens van toepassing. De korting heeft betrekking op de eerste aangerekende jaarpremie.Wettelijke informatie

Iedere beslissing om de Autoverzekering, een jaarlijks verzekeringscontract, te onderschrijven moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de algemene voorwaarden en de infofiche.

Gelieve ook de pre-contractuele documenten en de bijzondere voorwaarden te consulteren voor de definitieve ondertekening van het contract.

Ford Autoverzekering is een louter commerciële benaming en wordt u aangeboden door FCSD, een divisie van Ford Motor Company Belgium NV - Hunderenveldlaan 10 - 1082 Brussel –RPR Brussel - BTW BE 0404.955.204 - IBAN : BE38 2200 0400 0072 - BIC : GEBABEBB. Ford Motor Company Belgium NV treedt op als verbonden verzekeringsagent van Ethias NV, rue des Croisiers 24 te 4000 Luik, verzekeringsonderneming toegelaten in België onder het nr. 0196 en onderworpen aan het Belgisch Recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 - IBAN: BE72 0910 0078 4416 BIC: GKCCBEBB.

Ford Autoverzekering is een jaarlijks verzekeringscontract, onderworpen aan het Belgisch Recht, dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd behoudens opzeg minstens 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag.

Klachten?

Elke klacht over de verzekeringsovereenkomst kan worden gericht aan:


Ethias - Dienst 2260
Prins Bisschopsingel 73, 3500 Hasselt
fax: 011 28 25 60 of klachtenbeheer@ethias.be


Ombudsman Verzekeringen
de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel
fax: 02 547 59 75 of info@ombudsman.as


Contact