Ford Autoverzekering
shadow__header

Wettelijke informatie

U bevindt zich op de internetsite van FordAutoverzekering en Ethias nv.

Gecommercialiseerd door Ford Credit Belgium bvba, verbonden verzekeringsagent van Ethias NV.

Ford Autoverzekering is een louter commerciële benaming en wordt u aangeboden door Ford Credit Belgium bvba - Hunderenveldlaan 10 - 1082 Brussel - RPR Brussel – BTW BE 0700.484.708 - IBAN BE81 2200 0107 5524 - BIC: GEBABEBB. Ford Credit Belgium bvba treedt op als verbonden verzekeringsagent van Ethias nv, rue des Croisiers 24 te 4000 Luik, verzekeringsonderneming toegelaten in België onder het nr. 0196 en onderworpen aan het Belgisch Recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 – IBAN : BE72 0910 0078 4416 – BIC : GKCCBEBB

Toezichthoudende autoriteit

De toezichthoudende autoriteit is de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, - www.fsma.be

Buitengerechtelijke klachtenprocedure

  • Voor al uw vragen en problemen met betrekking tot de Ford Autoverzekering kan u in eerste instantie terecht op het nummer 011 28 28 86.
  • Verder kunnen klachten gericht worden aan :

    Ombudsdienst Verzekeringen

    de Meeûssquare 35 -– 1000 Brussel

    Fax : 02 547 59 75 - www.ombudsman.as

Toepasselijk recht

De Belgische wetgeving is van toepassing.

Bevoegde rechter

Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische Rechtbanken.

Geografische doelzone

Deze website richt zich uitsluitend tot de in België gedomicilieerde bezoekers.