Ford Autoverzekering
shadow__header

Ons netwerk van erkende herstellers

Ford Autoverzekering heeft een uitgebreid netwerk van Ford erkende herstellers, verspreid over het hele land, waar u kunt rekenen op een vakkundige service. Als u de herstelling toevertrouwt aan één van hen, geniet u de volgende voordelen:

Een echte voorkeursbehandeling

De Ford erkende hersteller geeft u een persoonlijk onthaal en zorgt ervoor dat de herstelling van uw auto de hoogste prioriteit krijgt.

Snelle expertise

Indien nodig zorgt de hersteller ook voor een snelle en efficiënte expertise.

Geen vrijstelling

Als u verzekerd bent tegen stoffelijke schade en uw auto laat herstellen bij één van de Ford erkende herstellers, wordt geen enkele vrijstelling* toegepast. Ford Autoverzekering neemt de herstellingskosten volledig ten laste.

* met uitzondering van een in de bijzondere voorwaarden bedongen vrijstelling.

Directe regeling van de factuur

Indien u de waarborg stoffelijke schade geniet of onbetwistbaar in uw recht bent*, regelt Ford Autoverzekering de kosten voor de herstelling rechtstreeks met de Ford erkende hersteller. Op die manier hoeft u geen geld voor te schieten.

*toepassing van de RDR Conventie = Règlement Direct – Directe Regeling. Deze conventie bestaat tussen de belangrijkste Belgische verzekeringsmaatschappijen. Ze laat toe de verzekeraar, als niet-verantwoordelijke van de schade, een expertise uit te voeren en zijn klant te vergoeden voor rekening van de verantwoordelijke verzekeraar.

Geen stallingskosten

Indien uw voertuig als totaal verlies wordt geklasseerd rekenen onze Ford erkende herstellers geen stallingskosten aan.

Herstelling met garantie

De Ford erkende hersteller geeft u altijd een garantie op de herstelling. De garantieperiode bedraagt ten minste twee jaren.

Voorwaarden & documenten

Ford Autoverzekering is een louter commerciële benaming en wordt u aangeboden door FCSD, een divisie van Ford Motor Company Belgium NV - Hunderenveldlaan 10 - 1082 Brussel –RPR Brussel - BTW BE 0404.955.204 - IBAN : BE38 2200 0400 0072 - BIC : GEBABEBB. Ford Motor Company Belgium NV treedt op als verbonden verzekeringsagent van Ethias NV, rue des Croisiers 24 te 4000 Luik, verzekeringsonderneming toegelaten in België onder het nr. 0196 en onderworpen aan het Belgisch Recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 - IBAN: BE72 0910 0078 4416 BIC: GKCCBEBB.

Ford Autoverzekering is een jaarlijks verzekeringscontract, onderworpen aan het Belgisch Recht, dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd behoudens opzeg minstens 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag.

Iedere beslissing om de Autoverzekering, een jaarlijks verzekeringscontract, te onderschrijven moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de algemene voorwaarden.

Gelieve ook de pre-contractuele documenten en de bijzondere voorwaarden te consulteren voor de definitieve ondertekening van het contract.

* Ford Autoverzekering biedt u 1 jaar gratis een BA-verzekering bij een volledig omnium. Dit aanbod is bedoeld voor particulieren met een Ford personenvoertuig (Transit, Transit Custom, Transit Connect, Ranger, Fiesta Van en inschrijvingen lichte vracht zijn uitgesloten) van maximum 12 maanden en die een volledige omnium bij Ford Autoverzekering afsluiten, op voorwaarde dat ze :

- Maximum BM graad 11 (conform Ethias graad) hebben
- 3 jaar rijervaring hebben
- In de afgelopen 3 jaar geen ongeval in fout in BA gehad hebben of indien dat wel het geval is een Bonus Malus kleiner of gelijk aan 4 (conform Ethias graad) hebben.

De algemene acceptatievoorwaarden van Ford autoverzekering blijven eveneens van toepassing. De korting heeft betrekking op de eerste aangerekende jaarpremie.


Algemene voorwaarden & Infofiche (IPID) Auto

Algemene voorwaarden & Infofiche (IPID) Lichte vracht

Klachten?

Elke klacht over de verzekeringsovereenkomst kan worden gericht aan:


Ethias - Dienst 2260
Prins Bisschopsingel 73, 3500 Hasselt
fax: 011 28 25 60 of klachtenbeheer@ethias.be


Ombudsman Verzekeringen
de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel
fax: 02 547 59 75 of info@ombudsman.as


Contact