Ford Autoverzekering
shadow__header
COVID-19 maatregelen

Ook in deze moeilijke periode kunt u rekenen op Ford Autoverzekering!
Ethias wil haar klanten terzijde staan en zij die het moeilijk hebben in deze periode steunen met krachtige maatregelen.


Lees hier welke hulp Ethias en Ford Autoverzekering bieden aan hun klanten

Bij Ford gaan we net een stapje verder, ook met onze Ford Autoverzekering

 • 1 jaar gratis BA bij het afsluiten van een Omnium
 • Omnium zonder vrijstelling bij herstelling door een Ford erkende hersteller
 • Gratis maandelijks betalen

Burgerlijke Aansprakelijkheid

'Het verplichte deel van de autoverzekering'

Wat?

De BA verzekert materiële en lichamelijke schade veroorzaakt aan derden, alsook de lichamelijke schade aan de passagiers van het verzekerde voertuig.

Wie?

De aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer, de hoofdbestuurder en alle bestuurders aan wie de verzekeringsnemer toestemming geeft om met het voertuig te rijden en die een geldig rijbewijs hebben (voorlopig of definitief).

Als u als Bob met de wagen van een derde rijdt of wanneer een derde als Bob uw wagen bestuurt, is de schade aan het voertuig gratis verzekerd.

Ons productgamma is enkel bestemd voor personen die wettelijk in België zijn gedomicilieerd en voertuigen die in België zijn ingeschreven.

Waar?

In België en in de landen vermeld op de groene kaart.

Hoeveel?

Er is geen vrijstelling. De dekking voor lichamelijke schade is onbeperkt, voor materiële schade is de tussenkomst beperkt tot € 100.000.000,00.

Prijs?

De prijs van de BA is afhankelijk van de kenmerken van het voertuig, de persoonsgegevens van de verzekeringsnemer en de hoofdbestuurder (leeftijd, woonplaats, beroep) en van de Bonus-Malus.

* 1 jaar gratis BA

Ford Autoverzekering biedt u 1 jaar gratis een BA-verzekering bij een volledig omnium. Dit aanbod is bedoeld voor particulieren met een Ford personenvoertuig (Transit, Transit Custom, Transit Connect, Ranger, Fiesta Van en inschrijvingen lichte vracht zijn uitgesloten) van maximum 12 maanden en die een volledige omnium bij Ford Autoverzekering afsluiten, op voorwaarde dat ze :

 • Maximum BM graad 11 (conform Ethias graad) hebben
 • 3 jaar rijervaring hebben
 • In de afgelopen 3 jaar geen ongeval in fout in BA gehad hebben of indien dat wel het geval is een Bonus Malus kleiner of gelijk aan 4 (conform Ethias graad) hebben.

De algemene acceptatievoorwaarden van Ford autoverzekering blijven eveneens van toepassing. De korting heeft betrekking op de eerste aangerekende jaarpremie.

Mobility, een GRATIS dienst die 24/24u

uw mobiliteit garandeert na een ongeval in België, het Groothertogdom Luxemburg en tot 50 km voorbij de grenzen met onze andere buurlanden.

 • Wij zorgen voor het depanneren of takelen van uw voertuig, of u in fout bent of niet;
 • Wij zorgen ervoor dat de bestuurder en inzittenden terug naar huis worden gebracht;
 • Bij een ongeval in recht of dat gedekt is door de waarborg stoffelijke schade en als u voor één van de Ford erkende herstellers kiest, heeft u recht op een gratis vervangwagen tijdens de herstelling of voor een periode van 6 dagen bij totaal verlies.

Uitgesloten?

 • De schade veroorzaakt aan het verzekerde voertuig
 • De schade veroorzaakt aan voorwerpen die zich in het verzekerde voertuig bevinden, zelfs wanneer ze toebehoren aan een derde
 • De schade van de persoon die aansprakelijk is voor het ongeval (verlies aan inkomsten, gezondheidszorg, schade aan goederen,..)

Optionele waarborgen

Omnium, een optie met verschillende formulesHeeft uw Ford al
wat kilometers
op de teller ?

Is uw Ford tussen
3 en 5 jaar oud ?
Met deze formule is
‘totaal verlies’ inbegrepen.

Heeft u een
gloednieuwe of recente Ford?
En wilt u zoveel mogelijk
risico’s uitsluiten ?

Zoekt u een
‘alles inbegrepen’
formule voor uw
nieuwe Ford ?

Mini Omnium
Mini Omnium Plus
Omnium
Omnium Plus
 • Diefstal
 • Brand
 • Glasbreuk
 • Natuurkrachten
 • Aanraking met dieren
 • Mini Omnium
 • Dekking totaal verlies
 • Mini Omnium Plus
 • Alle materiële schade door een ongeval (ook als u in fout bent)
 • Vandalisme
 • Waardebehoud tot de 13de maand
 • Omnium
 • Waardebehoud tot de 31ste maand
 • Diefstal uit uw wagen (tot € 1.000)
€ 0 franchise bij uw Ford erkende hersteller(als u ouder bent dan 30 jaar)

Heeft uw Ford al
wat kilometers
op de teller ?

Is uw Ford tussen
3 en 5 jaar oud ?
Met deze formule is
‘totaal verlies’ inbegrepen.

Mini Omnium
Mini Omnium Plus
 • Diefstal
 • Brand
 • Glasbreuk
 • Natuurkrachten
 • Aanraking met dieren
 • Mini Omnium
 • Dekking totaal verlies
€ 0 franchise bij uw Ford erkende hersteller

Heeft u een
gloednieuwe of recente Ford ?
En wilt u zoveel mogelijk
risico’s uitsluiten ?

Zoekt u een
‘alles inbegrepen’
formule voor uw
nieuwe Ford ?

Omnium
Omnium Plus
 • Mini Omnium Plus
 • Alle materiële schade door een ongeval (ook als u in fout bent)
 • Vandalisme
 • Waardebehoud tot de 13de maand
 • Waardebehoud tot de 31ste maand
 • Diefstal uit uw wagen (tot € 1.000)
€ 0 franchise bij uw Ford erkende hersteller

Jonger dan 30 jaar?

De Ford Autoverzekering gaat voor jongeren nog een stapje verder. In de omnium voor jongeren is namelijk een Engelse Franchise voorzien. Dat wil zeggen dat wanneer het bedrag van de schade hoger is dan 450 euro er geen vrijstelling wordt toegepast.

Uitgesloten?

En diefstal gepleegd met een verloren sleutel of een sleutel die zich in of op het voertuig bevond, diefstal door familie of personeel, vandalisme, schade aan de banden alleen, in het kader van de waarborgen ‘Natuurkrachten en aanraking met dieren’.

Bestuurdersverzekering, een onmisbare optie

In de verplichte BA-verzekering is de lichamelijke schade van de bestuurder niet verzekerd. Daarvoor heeft u een bestuurdersverzekering nodig.

Wat?

Indien de bestuurder gewond is:

 • de geneeskundige behandelingskosten, de heelkundige en de farmaceutische kosten, inclusief de revalidatie- en prothesekosten;
 • de esthetische schade;
 • de economische en morele schade voortspruitend uit de blijvende of de tijdelijke, volledige of gedeeltelijke ongeschiktheid;
 • de hulp van een derde in geval van blijvende ongeschiktheid.

Indien de bestuurder overleden is:

 • de terugbetaling van de begrafeniskosten;
 • de economische en morele schade van de rechtverkrijgenden.

Wie?

De toegelaten bestuurder van het verzekerde voertuig, die een geldig voorlopig of definitief rijbewijs heeft.

Waar?

In België en in de landen vermeld op de groene kaart.

Hoeveel?

Tot € 1.500.000, zonder vrijstelling.

Uitgesloten?

De Bestuurdersverzekering biedt geen dekking voor gevolgschade die voortvloeit uit:

 • Dronkenschap of alcoholintoxicatie op het moment van het schadegeval;
 • Deelname aan races of snelheidswedstrijden;
 • Afwezigheid van een rijbewijs op het moment van het schadegeval;

Rechtsbijstand, de optie die zorgt voor de verdediging van uw belangen. Er zijn 2 formules :

Rechtsbijstand zorgt voor juridische bijstand en neemt alle gesprekken, onderhandelingen en minnelijke schikkingen, noodzakelijk om de geleden schade te recupereren, voor zijn rekening.

Voorbeeld: indien u een ongeval heeft gehad en u bent in uw recht, dan doet Ford het nodige om de vergoeding voor de door u geleden schade (door de aansprakelijke derde) te bekomen

De kosten van juridische procedures indien u zou worden vervolgd voor een overtreding of voor doodslag of verwondingen door onvoorzichtigheid zijn eveneens gewaarborgd. Ook bij onvermogendheid van derden kan er een terugbetaling zijn.

U kiest zelf een advocaat en/of expert, zodat uw belangen worden verdedigd zoals u dat wenst.

Rechtsbijstand Plus is een uitbreiding van bovenstaande rechtsbijstand. U geniet hogere tussenkomsten (zie tabel hieronder) en u bent ook verzekerd voor contractuele en/of administratieve geschillen.

Voorbeeld: uw voertuig werd niet goed hersteld en u wilt dat uw garagist dit in orde brengt. Ford zal met de garagist onderhandelen om een oplossing te bekomen.

De verzekeringen Rechtsbijstand en Rechtsbijstand Plus geven geen dekking voor geldboetes of minnelijke schikkingen met het Openbaar Ministerie.

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand Plus

Juridische procedures
€ 25.000 per schadegeval
€ 75.000 per schadegeval
Onvermogendheid van derden
€ 6.200, met € 250 vrijstelling
€ 15.000, zonder vrijstelling
Verzekerd voertuig
Het voertuig dat in het contract is opgenomen
Het voertuig dat in het contract is opgenomen + het vervangvoertuig (conform artikel 4 van de modelovereenkomst)
Waar?
België en alle landen op de groene kaart
Overal ter wereld

Voorwaarden & documenten

Ford Autoverzekering is een louter commerciële benaming en wordt u aangeboden door Ford Credit Belgium bv - Hunderenveldlaan 10 - 1082 Brussel - RPM Brussel – BTW BE 0700.484.708 - IBAN BE81 2200 0107 5524 - BIC: GEBA BEBB. Ford Credit Belgium bv treedt op als verbonden verzekeringsagent van Ethias nv, rue des Croisiers 24 te 4000 Luik, verzekeringsonderneming toegelaten in België onder het nr. 0196 en onderworpen aan het Belgisch Recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 - IBAN: BE72 0910 0078 4416 BIC: GKCCBEBB.

Ford Autoverzekering is een jaarlijks verzekeringscontract, onderworpen aan het Belgisch Recht, dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd behoudens opzeg minstens 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag.

Iedere beslissing om de Autoverzekering, een jaarlijks verzekeringscontract, te onderschrijven moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de algemene voorwaarden.

Gelieve ook de pre-contractuele documenten en de bijzondere voorwaarden te consulteren voor de definitieve ondertekening van het contract.

Algemene voorwaarden Auto

Algemene voorwaarden Lichte vracht

Infofiche (IPID)

Klachten?

Elke klacht over de verzekeringsovereenkomst kan worden gericht aan:


Ethias - Dienst 2260
Prins Bisschopsingel 73, 3500 Hasselt
fax: 011 28 25 60 of klachtenbeheer@ethias.be


Ombudsman Verzekeringen
de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel
fax: 02 547 59 75 of info@ombudsman.as


FSMA (Autoriteit voor Financiële diensten en Markten)
Congresstraat 12 -14, 1000 Brussel
fax: 02 220 54 96 of conduct@fsma.be


Contact